Pravidla pro prezentace

  1. Každý projekt má 5 minut na prezentaci před porotou a 15 minut na diskuse s porotou o svém záměru. 
  2. K prezentaci je možné využít připraveného počítače a dataprojektoru. Prezentace ale nesmí být delší než 5 minut.
  3. Prezentace musí obsahovat základní informace o produktu/službě, realizačním týmu, cílové skupině, způsobu distribuce a prodeje a dále informace o louhodobých cílech jak projektu, tak i firmy.
  4. Jeden účastník může prezentovat více projektů na jednom setkání.
  5. Komise je vázána mlčenlivostí o projektech, které byly prezentovány.
  6. V případě velkého počtu přihlášených budou k  prezentaci před odborníky pozváni jen ti, pro které bude zpětná vazba nejcennější (hodnoceno na základě zaslaného záměru).

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Home jdi nahoru