MIC Minutes

08.11.2010 10:53

Chcete znát názor expertů na svůj projekt? Máte ho mít! Tady a teď!

MIC Minutes je krátké podvečerní setkání s odborníky z praxe, které umožní účastníkům získat velmi rychle zpětnou vazbu ke svému podnikatelskému záměru.

  

 

Termín:  středa 1.12.2010, od 16:00 do 18:00 hodin

(Přihlášky včetně podnikatelského záměru nejpozději do 25.11., 18:00)

Místo konání:  Microsoft inovační centrum Brno, budova Technologického inkubátoru II, U Vodárny 2, Brno

Šablona pro popsání podnikatelského záměru: MIC_Minutes_formular.docx (86 kB)

Chcete vědět, zda je váš projekt životaschopný?

 • Pošlete nám základní informace o svém záměru (viz šablona)
 • Předstupte před poradní sbor a prezentujte svůj projekt (v 5 minutách)
 • Dostaňte zpětnou vazbu o silných/slabých stránkách projektu (v 15 minutách)
 • Získejte místo v programu MIC Akcelerátor nebo přímo v Inkubačním programu JIC

 

Oborové zaměření:

MIC Minutes je v tuto chvíli primárně orientováno na projekty z oblasti informačních a komunikačních technologií. Máte-li projekt z jiné oblasti, kontaktujte nás individuálně.

Pravidla pro prezentace:

 1. Každý projekt má 5 minut na prezentaci záměru před porotou a 15 minut na diskuse s porotou o svém záměru.
 2. K prezentaci je možné využít připraveného počítače a dataprojektoru. Prezentace ale nesmí být delší než 5 minut.
 3. Prezentace musí obsahovat základní informace o produktu/službě, realizačním týmu, cílové skupině, způsobu distribuce a prodeje a dále informace o dlouhodobých cílech jak projektu, tak i firmy.
 4. Jeden účastník může prezentovat více projektů na jednom setkání.
 5. Komise je vázána mlčenlivostí o projektech, které byly prezentovány.
 6. V případě velkého počtu přihlášených budou k  prezentaci před poradním sborem pozváni jen ti, pro které bude zpětná vazba nejcennější (hodnoceno na základě zaslaného záměru).

 

Poradní sbor:

 • Jiří Karpeta (ředitel vývoje, Microsoft)
 • Štěpán Bechynský (developer evangelist, Microsoft)
 • Filip Řehořík (academic developer evangelist, Microsoft)
 • Tomáš Sotoniak (ředitel brněnské pobočky, Reengine)
 • Tomáš Halva (manažer transferu technologií, JIC)
 • Miloš Sochor (hlavní konzultant, JIC)
 • a další

 

Benefity:

Všechny projekty:

 • sníží rizika pro své podnikání díky zpětné vazbě, která jim pomůže odhalit jejich silné a slabé stránky

 

Nejlepší projekty:

 • jsou automaticky přijaty do programu MIC Akcelerátor 2011
 • získají přístup do programu Microsoft BizSpark, v rámci něhož mají přístup k veškerému software od společnosti Microsoft zdarma po dobu 3 let
 • s výjimečnými projekty v pokročilé fázi realizace bude jednáno o vstupu do inkubačního programu JIC

 

Home jdi nahoru